Savcılık Personeli

Emine ÇELİK-Savcılık Yazı İşleri Müdürü

Mürüvvet KAÇAR-Zabıt Katibi

İsa YAZGAN-Zabıt Katibi