RESMİ KURUMLAR


ADLİ SİCİL BÜROSU
Mehmet ERGEZER-VHKİ
    

BİLGİLENDİRME
 

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYITLARININ VERİLMESİ


 

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 7 ncı maddesi ile Adli Sicil Yönetmeliği'nin 9 uncu maddelerine göre;

Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler ;

- Kamu kurum ve kuruluşlarına,
-Adli sicil kaydının ait olduğu kişiye,
- Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekillerine.
 

Adli sicil bilgisi taleplerinde;

-Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
- Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
- Dilekçenin imzalı olması,
zorunludur


Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler;

- Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları,
- Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
-Asliye mahkemeleri olmayan yerlerde kaymakamlıklar
-Yurt dışında konsolosluklar verir,
 

RESMİ KURUMLAR AÇISINDAN
 

Adli sicil kaydı talep edilenlerin kimliklerini gösterir belge örneğinin talep yazısına eklenmesi,

Kaydın hangi nedenle ve nerede kullanılmak üzere istenildiğinin açıklıkla belirtilmesi,

Taleplerin kuruluşa en yakın yerdeki Bölge Bilgi İşlem merkezinden karşılanması,

Elli ve daha fazla kişiyi kapsayan sabıka kayıtlarının mutlaka uygun şekilde formatlanmış disket veya CD nin talep yazısına eklenilerek istenilmesi,

Zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

 

KİŞİLER AÇISINDAN

Dilekçe ile başvurulması,

Adli sicil kaydının ne iş için talep edileceğinin ve nereye verileceğinin açıkça belirtilmesi,

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. gibi kimliği tevsik eden bir belgenin görevlilere mutlaka ibraz edilmesi ve kimlik bilgilerinde kısaltma bulunmaması,

Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekil tarafından yapılabileceği yasa hükümleri gereği olduğundan bir başkası için sabıka belgesi istenilemeyeceğinin hatırdan çıkarılmaması,

18 yaşından küçüklerle ilgili Adli sicil ve arşiv kayıtlarının yalnızca Cumhuriyet Başsavcılıkları, hakim ve mahkemelere verilebileceğinin bilinmesi,

Başvurunun bizzat dilekçe ile yapılması gerekli olduğundan internet üzerinden e-posta yoluyla veya bilgi edinme hakkı kanunu gereğince yapılacak adli sicil kaydı taleplerinin karşılanmasının mümkün bulunmadığının bilinmesi,

Zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

 

YABANCI DİLDE ADLİ SİCİL KAYDI TALEBİ
 

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün Tuna Caddesi No:10 Yenişehir/ANKARA Tel: 431 61 20 adresinden, dilekçelerinin İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde cevaplandırılması istenilebilir.

YURT DIŞINDAN BAŞVURU
 

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye'de ikamet etmiş ve haklarında sabıka kaydı talep edilen yabancılar adli sicil kaydı istemine ilişkin dilekçe'yi doldurup imzalayarak,hangi yabancı dilde cevap istediklerini de belirtmek suretiyle,nüfus kağıdı suretleri ile birlikte bulundukları yer Konsolosluğu vasıtasıyla başvuruda bulunabilirler.Sabıka kayıtları İngilizce,Almanca ve Fransızca olarak üç dilde hazırlanabilir.


SEYDİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
 

………………………………………………verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                    …/…/20...
                                                                                                                                   Adı ve Soyadı

                                                                                                                                   İmza

 

T.C Kimlik No :
Soyadı :
Adı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer (İli-İlçesi) :

 
SİTEMİZİ

 

T.C. Adalet Bakanlığı Seydişehir Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←